Suurepärase fotograafi viis omadust

Kes ütles, et suurepäraseks fotograafiks sünnitaks, mitte ei saada? Kohe kindlasti on võimalik kõigil meist fotograafias paremaks saada ja seda täiesti eranditult; pigem on küsimus selles, millisel määral oleme valmis suurte tulemuste jaoks pingutama. Selles blogipostituses vaatame viite omadust, mis võiks ühel suurepärasel fotograafil kindlasti olemas olla ja mille olemasolu ei pruugi küll fotograafias võluvitsaks kujuneda, ent võib siiski suurel määral heade tulemuste saamise teekonnal kaasa aidata.

Oskus leida detaile

Isegi suures plaanis tehtud maastikuvõtete puhul on detailid olulised. Kui paneme kõrvuti kaks maastikupilti ja üks on lihtsalt vaba käega tehtud ning teine sisaldab endas silmatorkavat detaili, siis jääb kindlasti teine foto võitjaks. Põhjus on nimelt selles, et tänasel päeval pommitatakse meid pretsedenditult suure visuaalse infokogusega ja üllatavaid fotosid pakkuda on kohati üsna keeruline. Maastikuvõtteid ja mastaapseid looduspilte on tehtud hulgaliselt. Mingist hetkest hakkavad need korduma ja ei paku silmadele endist stimulatsiooni. Just sellepärast ongi vaja fotode juurde leida mingeid eristavaid või tähelepanuväärseid detaile. Heal tasemel fotograaf võib teha karjamaast pilti, kuid lisab selle juurde pooleldi lagunenud tallihoone või klähviva karjakoera. Hetkega omandab pilt uue dimensiooni ja meie silmade poolt vastu võetav visuaalne teave muutub mitmetasandilisemaks. Kui fotograaf jätab detailid üles otsimata ja juurde lisamata, siis kannatab selle tulemusel foto atraktiivsus.

Võime pildistada inimesi

Inimeste pildistamine erineb olulisel määral looduse ja loomade pildistamisest. Kui sa teed tavalist maastikupilti, siis pildistamisel pead mõtlema ainult iseenda ja ümbritseva suhtele. Inimeste fotografeerimine on aga mõlemasuunaline aktiivne tegevus, olles vastukaaluks looduse või loomade puhul kaasnevast passiivsemast rollist. Tähtis on pidevalt jälgida, millisel moel sinu ees olev inimene reageerib soovitustele ja kui vastuvõtlik on ta erinevate pooside võtmisele. Mõnikord võib fotograafi vaimusilmas olla ideaalne pilt, kuid sinna jõudmiseks tuleb teha sadu ja sadu kaadreid. Looduse puhul on fotograaf lihtsalt erinevate jõudude ja nähtuste meelevallas, aga seevastu modelli puhul on alusteks vastastikune koostöö. Modell peab aru saama, et ta ei pruugi midagi otseselt valesti teha, vaid lihtsalt konkreetsed poosid ja näoilmed ei pruugi suurepäraselt minna kokku sellega, mida fotograaf on lõpliku fotona ette kujutanud. Siinkohal on oluline roll fotograafi headel suhtlemisoskustel, empaatial ja veenmisvõimetel. Nende puudumisel võib modell tunda alaväärsust, tüdimust või isegi viha fotograafi vastu, kuivõrd viimane pole osanud selgelt ja arusaadavalt selgitada konkreetse fotosessiooni eripärasid.

Püüdlus jahtida uusi keskkondi

Tõsi, leidub fotograafe, kes teevad suurepäraselt tööd ühes kindlas ja kordumatus keskkonnas üle pika ajaperioodi. Näiteks võib selleks olla kindel metsatukk, kus näeb metslinde või fotostuudio, kust käivad igapäevaselt läbi kümned inimesed. Mugavustsoon pole mitte kellelegi hea ja seejuures pole fotograafid mitte mingiks erandiks. Avastades uusi keskkondi võib fotograaf leida täiesti seninägematuid perspektiive nii oma tööle kui fotograafiale laiemalt. See pole mitte mingi kokkusattumus, et nii suur osa fotograafe reisib mööda maailma ringi ja selle tulemusel rikastuvad ka nende portfooliod märgataval moel. Öeldakse, et hea fotograaf võtab aastas vähemalt kaks reisi ette, mis on puhtalt pühendatud oma pildikunsti paremaks tegemisele.

Suutlikkus läbi kukkuda ja sellest midagi õppida

Pool võitu on juba millegi tegemine, mis sulle esialgu hirmutav või keeruline tundub. Paljud fotograafid unustavad selle mõttetera ära ja jäävad oma mugavustsooni pidama, milles olles ei pruugi toimuda suuremat arengut. Seevastu leidub mõningaid piltnikke, kes teavad, et läbikukkumiste kaudu sillutataksegi teed tähtede poole. Kõige parem viis selleks on postitada internetti hästi erinevaid pilte ja fotosid, mille hulgas on täielikke katsetusfaasi ebakindlaid tulemusi. Jah, mõningate piltide postitamise eest võib tulla kehva tagasisidet, kuid see aitabki näha, millistes aspektides on võimalik professionaalil areneda. Arvestada tuleb sellega, et läbikukkumistega on palju kergem tegeleda, kui need ei tulene mõne kliendilepingu täitmisest, vaid vabal ajal tehtud proovipiltidest. Suurepärane fotograaf leiab endale modelle, kes oleks nõus tegema keskmisest pöörasemaid pilte, et näha, kuidas erinevad võttestiilid ja asukohad üldse välja tulevad. Ja seda kõike ilma jäikasid ootusi seadmata!

Oskus mõelda rahvusvaheliselt

Tänapäeval konkureerivad fotograafid aina enam rahvusvahelisel turul, kuna piirid on lahti ja paljud piltnikud pakuvad oma teenuseid veebikeskkondi kasutades. Need keskkonnad ei pruugi absoluutselt tunda riigipiire või keelebarjääre. Tihti mängivad sellistes veebilehtedes rolli ainult mõõdukas tasunõue ja klienti veenvad oskused. Kui fotograaf teeb töid erinevatest riikidest pärit inimestele, siis on oluline mõista kultuurilisi kontekste ja regionaalseid eripärasid. Kui fotograaf teeb kõikidesse sihtriikidesse ühetaoliseid ja šablooni järgi tehtud töid, siis võib see peatselt hakata tagasilöökide näol tegevust pärssima. Nimelt mõtleb tõeliselt suurepärane fotograaf selle peale, kas pildil olevad sümbolid jõuavad ikka sihtauditooriumile kohale või on mõningad kasutatud elemendid konkreetses kultuuriruumis täiesti kohatud.